banner

Usługi z zakresu geotechniki i monitoringu geotechnicznego

Witamy

Zajmujemy się między geotechnicznymi badaniami terenowymi, sporządzaniem opinii, dokumentacji i projektów geotechnicznych, a także geologiczno - inżynierskich.

Prowadzimy także precyzyjne pomiary geotechniczne i geodezyjne przemieszczeń obiektów inżynierskich oraz ich otoczenia.

Geotechnika

Geotechnika

Celem badań geotechnicznych jest ustalenie właściwości, rodzaju, a także konkretnych cech gruntu, który ma zostać wykorzystany do posadowienia na nim obiektów budowlanych.

Monitoring

Monitoring geotechniczny

Dzięki odpowiedniemu monitoringowi obiektów inżynierskich jesteśmy w stanie określić stan techniczny budowli i wielkość potencjalnych jego przemieszczeń.

Geologia

Geologia

Zajmujemy się wykonywaniem badań geologiczno-inżynierskich, a także opracowywaniem projektów prac geologicznych. Sprawdź naszą szczegółową ofertę.